03-635-9687

התנגדויות לצוואה

התנגדויות לקיום צוואה עשויות לצוץ לעתים קרובות יותר ממה שנדמה לנו. קיימות לכך מספר סיבות, ולא אחת קורה, שהן מוצדקות. אף על פי שנהוג להניח שהצוואה הנה סופית, במקרים רבים היא איננה המילה האחרונה. במאמר שלפניכם כל עילות ההתנגדות לצוואות, אופן הגשתן והליך בחינת ההתנגדויות הללו עד להכרעתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

אילו עילות קיימות להתנגדות לקיום צוואה?

עילות ההתנגדות לצוואה הן מכלול של טענות שיש להוכיח ולבסס על ראיות ונתונים עובדתיים. עילות שמתבססות על תחושות בטן, שמועות, תיאוריות וסיפורים או טענות חסרות ביסוס עובדתי וראייתי אינן מתקבלות לצורך דיון בגין כל טענה שהיא, לרבות תקינות הצוואה, אופן עריכתה והתוכן המצוין בה.

עילות התנגדות לצוואה מתחלקות ל-2 סוגים:

 1. עילות צורניות – עילות מסוג זה נוגעות בפגמים באופן עריכת הצוואה וכתיבתה או עריכה וכתיבה שאינם על פי הדרישות המוגדרות בחוק בהתאם לסוג הצוואה.
 2. עילות מהותיות – עילות מסוג זה נוגעות בפגמים ובעיות בתוכן הצוואה או בנסיבות שבהן התוכן נקבע. בין העילות המרכזיות שמוגדרות בחוק הירושה הישראלי נמנות השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תחבולה ותרמית, מעורבות בעריכת צוואה, העדר כשירות לעריכת צוואה ועוד.

מי עשוי להתנגד לקיום צוואה?

פעמים רבות צצות התנגדויות לצוואות בקרב יורשים שנושלו מירושה שציפו לרשת, ומבקשים לנצל את כוחו של בית המשפט על מנת לתקוף את הצוואה ולדרוש את חלקם. כמו כן, גם היורשים שמצוינים בצוואה עלולים להתנגד בטענה שחלקם אינו תואם את ציפיותיהם.

במקרים מסוג זה, אין לתחושות התסכול, העלבון, הבגידה או האכזבה מקום וכוח השפעה, שכן בית הדין לענייני משפחה אינו חותר אל התוצאה הצודקת והמספקת. מסיבה זו אין בהן די כדי להביא לביטולה של צוואה.

עם זאת, יש להפריד בין מי שעשוי להתנגד לצוואה לבין מי שרשאי להתנגד לה.

מתנגדים לצוואה חייבים להוכיח שהם "מעוניינים בדבר", כלומר, שיש להם אינטרס כספי ישיר, כך שאם התנגדותם תתקבל, הם יקבלו חלק מהירושה.

מי שאינו נחשב כבעל אינטרס אינו רשאי להביע התנגדות לצוואה, פרט למי שנחשב "ידיד בית המשפט". הכוונה היא לגוף ציבורי, שמשכנע את בית המשפט שהוא מייצג אינטרסים מהותיים שדורשים יחס, לדוגמה, קרוב משפחה שטוען שהגיע לידו מידע באשר למזימת השתלטות על ירושה של קבוצת קשישים שהתגוררו בדיור מוגן.

התנגדויות נפוצות לפי סוגי צוואות

 • התנגדות לצוואה בכתב יד – צוואה מסוג זה צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של הנפטר ולכלול תאריך וחתימה. במסגרת התנגדות לצוואה מסוג זה יש להוכיח האם זהו אכן כתב ידו של המנוח, האם היא תואמת את נסיבות חייו נכון ליום שבו נכתבה ואת רצונו של הנפטר.
 • התנגדות לצוואה בעדים – צוואה מסוג זה חייבת להיערך בנוכחות 2 עדים. התנגדויות לצוואה כזו יכולות להטיל ספק בכשירות העדים או בקשר שלהם עם היורשים בצוואה, וכן בכשירות הליך כתיבת הצוואה.
 • התנגדות לצוואה בפני רשות – בצוואה מסוג זה גוף הרשות נדרש להעביר את דברי הצוואה כפי שהם לכתב, ובהתאם לחוקים שונים שמוגדרים בחוק. לדוגמה, נוטריון שכותב את צוואתו של אדם שמרותק למיטתו, רשאי לעשות זאת רק במידה וקיימת תעודה רפואית של הנפטר שנערכה ביום כתיבתה של הצוואה.
 • התנגדות לצוואה בעל פה – צוואה מסוג זה מעלה תהיות והתנגדויות רבות, שכן לא תמיד ידוע האם האדם אכן נטה ללכת לעולמו, היה מודע לכך ודרש את ההכרה בצוואתו. כמו כן, לא ניתן לדעת באופן וודאי האם עדי הצוואה אכן נבחרו על ידו והאם העבירו את צוואתו באופן מלא ומדויק לרשם לענייני ירושה.
 • התנגדות לצוואה הדדית – צוואה מסוג זה מעלה בעיקר את שאלת ההדדיות שבצוואה ואת מידת רצונו של הנפטר בכל האמור בצוואה.

שלבי הדיון

 • עריכת מסמך משפטי שמציג את ההתנגדות לצוואה על כל נימוקיה, ההוכחות והראיות שתומכות בנימוקים הללו.
 • הגשת המסמך לרשם לענייני ירושה.
 • העברת התיק לבית הדין לענייני משפחה.
 • הוראת בית הדין באשר לקיום או אי- קיום דיון בתיק.
 • במידה ובית הדין מורה על קיום דיון, ייתכן שיורה גם על גילוי מסמכים, מינוי ומחה רפואי וכדו'.
 • דיון קדם משפט לצורך בירור טיב המחלוקת וטענות הצדדים.
 • קביעת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית מכל צד בתביעה.
 • דיון הוכחות.
 • הליך סיכומים.
 • מתן פסק דין.

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה , באותו איזור שבו הגישו את הצוואה לקיום.

לאחר מכן מחובתו של הרשם לענייני ירושה להעביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה , לטיפול בהתנגדות.

התנגדות לצו קיום צוואה הינו הליך ארוך ומורכב , אשר אמור לחשוף את האמת לגבי רצון המצווה למי באמת חשק להוריש ביום מותו את כל רכושו .

על יש לבחור עו"ד המומחה בניהול הליכי ההתנגדות , משרד עו"ד פרי ושות' עוסק במשך שנים רבות תוך ניסיון רב בניהול התנגדויות לרבות , כתיבת ועריכת צוואות , צווי קיום צוואה וצווי ירושה .

השאירו פרטים:

עוד בנושא

מזונות ילדים

משרד עורכי דין מוביל לענייני גירושין ומזונות ילדים עם פתרונות יצירתיים שטובת הילד היא במעלה ראשונה.

קרא עוד »
דילוג לתוכן