03-635-9687

התנגדויות לצוואה

התנגדויות לקיום צוואה עשויות לצוץ לעתים קרובות יותר ממה שנדמה לנו. קיימות לכך מספר סיבות, ולא אחת קורה, שהן מוצדקות. אף על פי שנהוג להניח שהצוואה הנה סופית, במקרים רבים היא איננה המילה האחרונה. במאמר שלפניכם כל עילות ההתנגדות לצוואות, אופן הגשתן והליך בחינת ההתנגדויות הללו עד להכרעתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

אילו עילות קיימות להתנגדות לקיום צוואה?

עילות ההתנגדות לצוואה הן מכלול של טענות שיש להוכיח ולבסס על ראיות ונתונים עובדתיים. עילות שמתבססות על תחושות בטן, שמועות, תיאוריות וסיפורים או טענות חסרות ביסוס עובדתי וראייתי אינן מתקבלות לצורך דיון בגין כל טענה שהיא, לרבות תקינות הצוואה, אופן עריכתה והתוכן המצוין בה.

עילות התנגדות לצוואה מתחלקות ל-2 סוגים:

 1. עילות צורניות – עילות מסוג זה נוגעות בפגמים באופן עריכת הצוואה וכתיבתה או עריכה וכתיבה שאינם על פי הדרישות המוגדרות בחוק בהתאם לסוג הצוואה.
 2. עילות מהותיות – עילות מסוג זה נוגעות בפגמים ובעיות בתוכן הצוואה או בנסיבות שבהן התוכן נקבע. בין העילות המרכזיות שמוגדרות בחוק הירושה הישראלי נמנות השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תחבולה ותרמית, מעורבות בעריכת צוואה, העדר כשירות לעריכת צוואה ועוד.

מי עשוי להתנגד לקיום צוואה?

פעמים רבות צצות התנגדויות לצוואות בקרב יורשים שנושלו מירושה שציפו לרשת, ומבקשים לנצל את כוחו של בית המשפט על מנת לתקוף את הצוואה ולדרוש את חלקם. כמו כן, גם היורשים שמצוינים בצוואה עלולים להתנגד בטענה שחלקם אינו תואם את ציפיותיהם.

במקרים מסוג זה, אין לתחושות התסכול, העלבון, הבגידה או האכזבה מקום וכוח השפעה, שכן בית הדין לענייני משפחה אינו חותר אל התוצאה הצודקת והמספקת. מסיבה זו אין בהן די כדי להביא לביטולה של צוואה.

עם זאת, יש להפריד בין מי שעשוי להתנגד לצוואה לבין מי שרשאי להתנגד לה.

מתנגדים לצוואה חייבים להוכיח שהם "מעוניינים בדבר", כלומר, שיש להם אינטרס כספי ישיר, כך שאם התנגדותם תתקבל, הם יקבלו חלק מהירושה.

מי שאינו נחשב כבעל אינטרס אינו רשאי להביע התנגדות לצוואה, פרט למי שנחשב "ידיד בית המשפט". הכוונה היא לגוף ציבורי, שמשכנע את בית המשפט שהוא מייצג אינטרסים מהותיים שדורשים יחס, לדוגמה, קרוב משפחה שטוען שהגיע לידו מידע באשר למזימת השתלטות על ירושה של קבוצת קשישים שהתגוררו בדיור מוגן.

התנגדויות נפוצות לפי סוגי צוואות

 • התנגדות לצוואה בכתב יד – צוואה מסוג זה צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של הנפטר ולכלול תאריך וחתימה. במסגרת התנגדות לצוואה מסוג זה יש להוכיח האם זהו אכן כתב ידו של המנוח, האם היא תואמת את נסיבות חייו נכון ליום שבו נכתבה ואת רצונו של הנפטר.
 • התנגדות לצוואה בעדים – צוואה מסוג זה חייבת להיערך בנוכחות 2 עדים. התנגדויות לצוואה כזו יכולות להטיל ספק בכשירות העדים או בקשר שלהם עם היורשים בצוואה, וכן בכשירות הליך כתיבת הצוואה.
 • התנגדות לצוואה בפני רשות – בצוואה מסוג זה גוף הרשות נדרש להעביר את דברי הצוואה כפי שהם לכתב, ובהתאם לחוקים שונים שמוגדרים בחוק. לדוגמה, נוטריון שכותב את צוואתו של אדם שמרותק למיטתו, רשאי לעשות זאת רק במידה וקיימת תעודה רפואית של הנפטר שנערכה ביום כתיבתה של הצוואה.
 • התנגדות לצוואה בעל פה – צוואה מסוג זה מעלה תהיות והתנגדויות רבות, שכן לא תמיד ידוע האם האדם אכן נטה ללכת לעולמו, היה מודע לכך ודרש את ההכרה בצוואתו. כמו כן, לא ניתן לדעת באופן וודאי האם עדי הצוואה אכן נבחרו על ידו והאם העבירו את צוואתו באופן מלא ומדויק לרשם לענייני ירושה.
 • התנגדות לצוואה הדדית – צוואה מסוג זה מעלה בעיקר את שאלת ההדדיות שבצוואה ואת מידת רצונו של הנפטר בכל האמור בצוואה.

שלבי הדיון

 • עריכת מסמך משפטי שמציג את ההתנגדות לצוואה על כל נימוקיה, ההוכחות והראיות שתומכות בנימוקים הללו.
 • הגשת המסמך לרשם לענייני ירושה.
 • העברת התיק לבית הדין לענייני משפחה.
 • הוראת בית הדין באשר לקיום או אי- קיום דיון בתיק.
 • במידה ובית הדין מורה על קיום דיון, ייתכן שיורה גם על גילוי מסמכים, מינוי ומחה רפואי וכדו'.
 • דיון קדם משפט לצורך בירור טיב המחלוקת וטענות הצדדים.
 • קביעת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית מכל צד בתביעה.
 • דיון הוכחות.
 • הליך סיכומים.
 • מתן פסק דין.

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה , באותו איזור שבו הגישו את הצוואה לקיום.

לאחר מכן מחובתו של הרשם לענייני ירושה להעביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה , לטיפול בהתנגדות.

התנגדות לצו קיום צוואה הינו הליך ארוך ומורכב , אשר אמור לחשוף את האמת לגבי רצון המצווה למי באמת חשק להוריש ביום מותו את כל רכושו .

על יש לבחור עו"ד המומחה בניהול הליכי ההתנגדות , משרד עו"ד פרי ושות' עוסק במשך שנים רבות תוך ניסיון רב בניהול התנגדויות לרבות , כתיבת ועריכת צוואות , צווי קיום צוואה וצווי ירושה.

צוואה הינה מסמך משפטי המפרט כיצד יחולקו נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו. כשהיורשים חשים כי היא איננה משקפת במדויק את רצונו של הנפטר, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. בסיועו של עורך דין התנגדות לצוואה תקבל התייחסות מהירה יותר שכן אם עורך הדין יראה על סמך המידע שתציגו בפניו שאין עילה מספיקה לקבלת ההתנגדות הוא יאמר לכם זאת כדשי לחסוך זמן ואנרגיות. כדאי לבחור עורך דין העוסק בתחום ירושות וצוואות, ושייצג בהצלחה צד אחד או יותר בהתנגדות לצוואה. משרדו של עורך הדין  ונוטריון טל פרי מציע שרות מוביל בתחומו לדיני משפחה לרבות דיני ירושה וצוואות.

לכאורה לאחר שאדם עורך את צוואתו עבור יורשיו או עבור כל מי שליבו חפץ שירש אחריו את נכסיו, זהו עניין לגיטימי שלא אמור לעורר התנגדות, אך עדיין ישנם מקרים בהם יורשים מעדיפים לשכור שרותיו של עורך דין התנגדות לצוואה, אשר יפיג את העננה מעל סימני השאלה הקיימים לטעמם בעניין הצוואה המדוברת. באילו מקרים עורך דין התנגדות לצוואה יכול לסייע ליורשים, הינה כמה דוגמאות לכך:

 • . אחת הסיבות הנפוצות להתנגדות היא שהמתנגד מאמין שעריכת הצוואה לא בוצעה כראוי. למשל, אם המנוח לא היה בר דעת בעת חתימת הצוואה, ניתן לערער על כך בטענה של אי כושר נפשי, קוגניטיבי בדומה לכך, אם הצוואה לא נחתמה בנוכחות עדים, ניתן לערער עליה בטענה של צוואה פסולה.
 • סיבה נוספת לכך שצוואה עשויה להיות פסולה , שהיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת. זה קורה כאשר מישהו מפעיל לחץ על המצווה לשנות את רצונו באופן שיועיל לו. לדוגמה, אם מטפל או בן משפחה משכנעים את המצווה להשאיר להם חלק גדול יותר מהעיזבון ממה שהם היו מקבלים.
 • במקרים מסוימים, ניתן לערער על צוואה אם סבורים שהיא הונאה. לדוגמה, אם מישהו זייף את חתימתו של הנפטר או יוצר צוואה מזויפת, ניתן לערער על כך בטענה של הונאה

סיכום דבר

קיימות מספר סיבות שבגללן ניתן לערער על צוואה ולהיעזר בשרותיו של עורך דין התנגדות לצוואה, כמו במקרים של ביצוע לא תקין או השפעה בלתי הוגנת והונאה. כאשר מבקשים לערער על צוואה, תצטרכו לעשות זאת בסיועו של עורך דין לדיני ירושה וצוואות שייצג אתכם יוכל עורך הדין  לאסוף ראיות התומכות בטענותיכם. עם זאת, ערעור על צוואה יכול להיות תהליך רגשי קשה, לכן סיועו של עורך דין התנגדות לצוואה יכול לסייע מאד לעבור את המשוכה הזו בדרך משפטית קלה הרבה יותר להתמודדות. פנו כבר עתה אל אתר משרדו של עורך הדין ונוטריון פרי שישמח לסייע לכם בעניין זה במקצועיות וניסיון של שנים רבות.

צוואה היא מסמך משפטי שאדם משאיר אחריו לאחר מותו. המסמך נערך עוד בחייו בצורה חוקית ובו הוא מורה כיצד הוא מעוניין לחלק את הרכוש על פי בחירתו, בין אם ליורשיו החוקיים ובין אם אלה אנשים שכלל אינם מוגדרים יורשיו על פי חוק הירושה. במידה והצוואה חוקית, הרי שמי שמוזכר בצוואה יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות וזאת בכדי להוציא את הצוואה לפועל ולקבל את חלקו בירושה. יחד עם זאת, חשוב מאוד לדעת כי ישנם מצבים של התנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה – מה חשוב לדעת?

כתב התנגדות לצוואה יש להגיש לאחר שבקשה לצו קיום צוואה הוגשה לרשם הירושות. לאחר הגשת ההתנגדות הרשם למעשה יעביר את העניין לבית המשפט לענייני משפחה המצוי במחוז המגורים של הנפטר. הליך ההתנגדות יהפוך בבית המשפט לכתב תביעה כאשר האדם שמבקש לקיים את הצוואה יוגדר במשפט כתובע ואילו האדם שמתנגד לצוואה יהיה הנתבע. מדובר על הליך לא פשוט כלל שבמסגרתו יהיה צורך של כל אחד מהצדדים להציג את הטענות שלו, להוכיח כי הטענות שלו נכונות ולשכנע את בית המשפט מדוע הוא צודק. במקרה של התנגדות לצוואה אין ספק שחשוב ביותר לשכור את שירותיו של עורך דין צוואות וירושות מקצועי ומנוסה אשר מכיר היטב את התחום ויודע כיצד לסייע בהליך המשפטי בין אם מדובר על הצד התובע ובין אם מדובר על הצד הנתבע.

כיצד בוחרים עורך דין שיסייע בהתנגדות לצוואה?

חשוב להבין כי התנגדות לצוואה יכולה להיות מסיבות המפורטות בחוק וגם מסיבות אחרות שאינן מפורטות בו. על כן, חשוב ביותר בכל מצב של התנגדות לצוואה להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה אשר יסייע לכם בהליך. כמובן שגם במקרה שבו מתנגדים לצוואה של קרוב משפחה שאתם מהווים את יורשיו החוקיים המוזכרים בצוואה, הרי שחשוב שתעזרו בשירותיו של עורך דין שיעניק לכם את הייצוג הטוב ביותר. חשוב לבדוק כמה שנים עוסק עורך הדין בתחום, מהו הניסיון המקצועי שיש לו בתביעות מעין אלה ובעניינים מעין אלה והאם הוא מומלץ על ידי לא מעט לקוחות.

עו"ד ונוטריון טל פרי במשך שנותיו הרבות בייצוג משפטי בתחום דיני הצוואות והמשפחה , יצר הצלחות רבות ללקוחותיו בתיקים מורכבים.

ישנן פעמים בהם מרגישים חלק מהיורשים או אחד מהם כי למרות שנשארה צוואה של המצווה, עדיין ישנם מבחינתו סימני שאלה הדורשים בדיקה מעמיקה. על כן, אם עולים ספקות לגבי הצוואה, מומלץ לבצע הליך של הגשת התנגדות לצוואה. מדובר בהליך משפטי המאפשר לערער על תוקף צוואה. הגשת התנגדות לצוואה היא תהליך מורכב שעלול לגזול מכם זמן, ולכן חשוב להבין את השלבים הכרוכים בכך. משרדו של עורך הדין ונוטריון טל פרי ושות' הינו משרד עורכי דין מוביל בין השאר בתחומים משפטיים של  דיני משפחה וירושה. ישמח עורך הדין לעמוד לרשותכם בעניינים אלו ועוד.

השלבים שכוללת הגשת התנגדות לצוואה

דיני צוואות וירושות הן עניין המורכב מהרבה מאד בחינות כגון הפן האישי-רגשי, הפן המשפטי, הפן המשפחתי והפן הכלכלי. לכן לפני הגשת התנגדות לצוואה שהשאיר המצווה, נדרשת בדיקה משפטית מעמיקה יותר. השלבים העיקריים הדרושים לשם הגשת התנגדות לצוואה:

 • לפני הגשת התנגדות, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עיזבון. עורך דין מנוסה יכול לעיין בצוואה ולעזור לך לקבוע אם יש לך עילה להתנגדות. עורך הדין יכול גם להדריך בתהליך ולהבטיח שהזכויות שלכם מוגנות
 • כדי להגיש התנגדות, עליכם צריכה להיות עילה משפטית לכך. הנימוקים הנפוצים להתנגדות הינם: חוסר יכולת- אם מי שערך את הצוואה (המוריש) לא היה בר דעת בעת עריכת הצוואה, השפעה בלתי ראויה- אם נעשה צעד של כפיה כלשהיא על המצווה או הושפע על ידי מישהו בכדי ליצור את הצוואה, אם המצווה הוטעה ליצירת הצוואה. אם הצוואה לא נוצרה או בוצעה כהלכה, ייתכן שהיא לא תקפה. עורך הדין לדיני ירושה יכול לעזור לקבוע אם יש עילה מספקת להתנגדות
 • לאחר הגשת התנגדות בבית המשפט לענייני משפחה יקבע דיון לבחון את העילה להתנגדות. יהיה עליכם להשתתף בדיון זה, ועם כל עד ראיה התומכים בהתנגדותכם. עורך הדין שלכם ייצג אתכם בדיון ויציג את הטיעונים לבית המשפט
 • אם בית המשפט ידחה את ההתנגדות, ניתן יהיה לערער על ההחלטה לבית משפט גבוה יותר. תהליך זה עשוי להיות ארוך ויקר, ולכן חשוב לשקול את העלויות והיתרונות הפוטנציאליים לפני שמחליטים לערער

סיכום דבר

הגשת התנגדות לצוואה יכולה להיות תהליך מאתגר, אך ייתכן שיהיה צורך בכך אם עולה חשד שהצוואה איננה תקפה. על ידי עבודה עם עורך דין לדיני ירושה מנוסה וביצוע הליכים המשפטיים אסטרטגיים מתאימים ניתן להבטיח שההתנגדויות שלכם יישמעו וזכויותיכם מוגנות. מוזמנים לפנות אל עורך הדין פרי  המייצג עשרות תיקי משפחה מורכבים ומסובכים יחד עם שרות משפטי ללא פשרות.

לאבד אדם אהוב זה אף פעם לא קל, וההתמודדות עם פטירתו יכולה להיות תהליך רגשי ולא פשוט. עם זאת, אם אתם סבורים כי צוואתו של המנוח איננה משקפת במדויק את רצונו, ייתכן שיהיה עליכם להגיש התנגדות. ישנן כמה עילות התנגדות לצוואה, אשר אותם נמנה במאמר זה. משרדו של עורך הדין ונוטריון טל פרי הינו משרד עורכי דין מוביל בתחום דיני משפחה וענפי משפט נוספים, ובעלי ניסיון והצלחה מוכחים בתיקים  רבים.

מהן אותן עילות התנגדות לצוואה?

ישנן מספר עילות שבגינן ניתן להגיש התנגדות לצוואה. כגון אם המנוח לא היה כשיר נפשית בעת עריכת הצוואה, ייתכן שהמסמך אינו מחייב מבחינה משפטית. אילו עוד עילות התנגדות לצוואה קיימים? הרי הם לפניכם:

 • השפעה בלתי הוגנת: אם מישהו לחץ או הכריח את הנפטר לבצע או לשנות את צוואתו, ייתכן והיא לא משקפת במדויק את רצונותיו
 • אם הצוואה זויפה או עברה הונאה בדרך כלשהיא, היא עלולה להיפסל
 • אם הצוואה לא נחתמה והוכחה כהלכה, ייתכן שהיא לא תקפה מבחינה משפטית
 • הדרך לתקן את המעוות של מי שטוען כי הצוואה נערכה שלא כדין, יגיש התנגדות לצוואה, להכין הצהרה בכתב המפרטת את עילות ההתנגדות שלך. הצהרה זו צריכה להיות ברורה, תמציתית ולכלול כל ראיה או תיעוד התומכים בטענות. ייתכן שיהיה עליכם לספק עותק של הצוואה וכל מסמך רלוונטי אחר
 • לאחר הגשת התנגדות, בית המשפט יקבע דיון לבדיקת התיק. יהיה עליכם להשתתף בדיון זה ולהציג את הראיות והטיעונים שלכם לבית המשפט
 • אם בית המשפט ימצא לנכון כי יש מקום להתנגדות, הוא עלול לפסול את הצוואה כולה או חלק ממנה. בית המשפט רשאי גם להורות על יצירת צוואה חדשה, או לחלק את נכסי המנוח על פי חוק אם אין צוואה תקפה. אם ימצא בית המשפט כי התנגדותך מופרכת, ניתן לקיים את הצוואה, ונכסי המנוח יחולקו על פי תנאי הצוואה

סיכום דבר

עילות התנגדות לצוואה, הן אינן עניין נדיר, אלא מתרחש לעיתים קרובות בתיקים של דיני ירושה וצוואות. הדרך לתקן את העיוות שלדעתכם נעשה היא באמצעות הגשת התנגדות לצוואה זהו עניין חמור שאין להקל בו ראש. אם אתם סבורים שצוואה של אדם אהוב איננה משקפת במדויק את רצונותיו, חשוב להתייעץ עם עורך דין ונוטריון פרי שיעניק לכם חוות דעת מקצועית ובמידת הצורך לאסוף כל ראיה או תיעוד התומכים בטענות. על ידי הקפדה על ההליכים המשפטיים המתאימים, תוכלו להבטיח כי עזבונו של הנפטר יחולק על פי רצונם האמתי. מוזמנים להיכנס לאתר משרד עורכי הדין ולקבוע פגישת ייעוץ.

התנגדות לצוואה

השאירו פרטים:

מעל עשור של ניסיון בדיני משפחה
מעל 90 אחוז נצחונות בתיקים
רגישות לצד מומחיות
התמחות בתיקי גירושין וצוואות מורכבים
יחס חם ואישי לכל לקוח
הקפדה על דיסקרטיות מוחלטת

עוד בנושא

עורך דין מזונות
עורך דין מזונות

משרד עורכי דין מוביל לענייני גירושין ומזונות ילדים עם פתרונות יצירתיים שטובת הילד היא במעלה ראשונה. עורך דין דיני מזונות בתהליך של גירושין, דנים בסוגיות

קרא עוד »
עורך דין צוואות
עורך דין צוואות

משרד עורכי דין טל פרי מביא עימו ידע ובקיאות בניסוח צוואות, ניהול צווי ירושה, התנגדות לצוואות, וקיום צוואה. כמעט כולם מכירים את המונח צוואה, אך

קרא עוד »
דילוג לתוכן